The Gazette RadioJack with Reita feat. Aoi (5th September 2008)

VKei_Addict posted on Jun 18, 2012 at 12:30PM
Reita: "Reita-san good evening. This time I would like to talk about automatic machines-"
Aoi: OOOOOOOIIIIIIIIIIIIII
Reita: Wha-?
Aoi: No, no, wait a minute-
Rei: Huh?
Aoi: I'm here too!
Reita: AHH I'M SORRY!

The Gazette No réponses